Κάρτα Πληρωμών Σεμιναρίων


Σεμινάριο Facebook Advertising (20h) - 250,00€

Με την επιλογή πληρωμής , σε περίπτωση που αναφέρεται σχετικά, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των άτοκων δόσεων για το σεμινάριο σας

Πληρωμή Σεμιναρίου

Σεμινάριο Adwords Fundamentals (25h) - 250,00€

Με την επιλογή πληρωμής , σε περίπτωση που αναφέρεται σχετικά, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των άτοκων δόσεων για το σεμινάριο σας 

Πληρωμή Σεμιναρίου

Σεμινάριο Adwords Advanced Search Advertising (15h) - 150,00€

Με την επιλογή πληρωμής , σε περίπτωση που αναφέρεται σχετικά, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των άτοκων δόσεων για το σεμινάριο σας  

Πληρωμή Σεμιναρίου

Σεμινάριο Adwords Advanced Display Advertising (10h) - 100,00€

Με την επιλογή πληρωμής , σε περίπτωση που αναφέρεται σχετικά, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των άτοκων δόσεων για το σεμινάριο σας   

Πληρωμή Σεμιναρίου